Türkiye dışında kalmış olan Türkler ilkin kültür meseleleriyle ilgilenmelidirler. Nitekim biz Türklük davasını böyle bir müsbet ölçüde ele almış bulunuyoruz. Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal ötesindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz. Türklük aşkıyla yanan Rusya’daki,Balkanlardaki soydaşlarımız, bizim öz kardeşlerimizdir. -ATATÜRK

sonsancak:

ACUNDA TÜRKLER(Neden Büyük Türkistan Davası diyoruz?)-TÜRK CUMHURİYETLERİ-1) TÜRKİYE CUMHURİYETİ; (Anadolu Türkleri-Oğuzlar)Nüfus: 72.000.000Başkent: Ankara2) AZERBAYCAN CUMHURİYETİ; (Azer Türkleri)Nüfus: 12.000.000Başkent: Bakü3) KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ; (Kazak Türkleri)Nüfus: 17.400.000Başkent: Astana4) TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ; (Türkmenler)Nüfus: 6.000.000Başkent: Aşkabat5) ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ; (Özbekler/Uzbekler)Nüfus: 31.000.000Başkent: Taşkent6) KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ; (Kırgızlar)Nüfus: 6.200.000Başkent: Bişkek7) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ; (Oğuzlar)Nüfus: 300.000Başkent: Lefkoşe-ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ-1) ALTAY CUMHURİYETİ; (Altay Türkleri)Nüfus: 300.000Başkent: Gorno-altaysk2) BAŞKORTİSTAN; (Başkırlar)Nüfus: 5.300.000Başkent: Ufa3) KABARDEY-BALKARYA CUMHURİYETİ; (Balkarlar)Nüfus: 1.200.000Başkent: Nalçik4) ÇUVAŞİSTAN CUMHURİYETİ; (Çuvaşlar)Nüfus: 1.800.000Başkent: şupaşkar5) DAĞISTAN CUMHURİYETİ; Nüfus: 3.500.000Başkent: Mahaçkala6) DOĞU TÜRKİSTAN; (Uygur Türkleri-Türkmenler)Nüfus: 30.000.000Başkent: Urumçi7) GAGAVUZYA; (Gök-Oğuzlar)Nüfus: 200.000Başkent: Komrat8 ) HAKASYA; (Hakaslar)Nüfus: 600.000Başkent: Abakan9) KARAÇAY- ÇERKES CUMHURİYETİ; (Karaçaylar-Çerkesler)Nüfus: 700.000Başkent: Çerkessk10) KARAKALPAKİSTAN; (Karakalpaklar)Nüfus: 1.400.000Başkent: Nukus11 ) NAHCİVAN; (Azer Türkü)Nüfus:500.000Başkent: Nahcıvan12) TATARİSTAN; (Tatarlar)Nüfus: 4.500.000Başkent: Kazan13) TUVA CUMHURİYETİ; (Tuva Türkleri)Nüfus: 388.000Başkent: Kısıl14) YAKUTİSTAN; (Sibirler-Yakut Türkleri)Nüfus: 1.200.000Başkent: YakutskDÜNYA’DAKİ TÜRK TOPLULUKLARI ;1) GÜNEY AZERBAYCAN AZER TÜRKLERİ ; Azerbaycan Cumhuriyeti ‘nin güneyinde İran tarafından işgal edilmiş bölgede yaşayan Azer Türkleri. Tebriz İli başta olmak üzere 30.000.000 nüfusuyla en büyük Azer Türk Topluluğunu oluşturan Türk Toplumu.2) KAŞKAYLAR; İran’da varlığını sürdüren Türk Topluluğu. İran’da 2.500.000 Kaşkay Türkü yaşamaktadır.3) NOGAYLAR; Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Romanya ve Türk Cumhuriyetlerin’de yaşamaktadırlar. Toplam nüfusları 400.000 civarındadır.4 ) AHISKA TÜRKLERİ; Türkiye dışında, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ve Abd’de yaklaşık 500.000 civarında nüfusu olan Türk Topluluğu.5) BALKAN TÜRKLERİ; Yunanistan, Bulgaristan ve eski Yugoslav devletlerinde yaşayan Türkler. Nüfusları 1.000.000 civarındadır.6) IRAK TÜRKMENLERİ; Irak’ta Musul-Kerkük başta olmak üzere varlığını sürdüren 3.500.000 civarında nüfusu olan Türklerdir. 7) KAÇARLAR; İran’ın bir dönemine damgasını vuran Türk boyu. Günümüzde İran’da 30.000 civarında Kaçar Türkü yaşamaktadır.8 ) KARAY TÜRKLERİ(KARAİMLER); Dini inanış olarak Museviliği seçen TürkTopluluğu. Bugün başta Rusya ve İsrail olmak üzere dünyada 100.000 civarında Karay Türk’ü bulunmaktadır.9) KIRIMÇAKLAR; Bir başka Yahudi Türk boyu. Karaimler ile akraba olup özellikle Kırım’da yaşamaktadırlar. Günümüzde sayıları 10.000 civarındadır.10) KUMUK TÜRKLERİ; Rusya-Kafkasya-Dağıstan’da yaşayan Kıpçak Türkleridir. Nüfusları 500.000 civarındadır.11) SALARLAR; Çin’de varlığını sürdüren ve sayıları 200.000 civarında olan Türk topluluğu.12) DOLGANLAR; Rusya’nın en kuzeyinde yaşayan ve Sibir Türkleri ile akraba olan sayıları 10.000′i bulan Türk Topluluğu.13) ŞORLAR; Sibirya’da yaşayan ve günümüzde nüfusları 20.000 civarında olan Türk Topluluğu.14) SURİYE TÜRKLERİ; Günümüzde sayıları 1.500.000′i bulan Oğuz Türkmenleridir.15) YUGURLAR; Çin’de yaşayan ve sayıları 20.000 civarında olan Türk Topluluğu.16) TEREKEMELER; Günümüzde çoğunluğu Rusya’da yaşayan ve sayıları 1.000.000 civarında olan Kıpçak ve Oğuz Türkleri…17) HALAÇLAR(KALAÇ); İran-Afganistan’da yaşayan ve sayıları 200.000′i bulan Türk Topluluğu.18) ŞAHSEVENLER; İran’da yaşayan sayıları 300.000′i bulan Azer Türkleri.19) NAYMANLAR; Moğolistan, Kazakistan, Türkiye ve Rusya’da yaşayan ve sayıları 3.000.000′u bulan topluluk.20) AVRUPA TÜRKLERİ; Almanya,Belçika,Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan kandaşlarımızdır. Nüfusları 9.000.000 civarındadır.Bu saydıklarımız dışında populasyonları çok fazla olmasa da kendi gelenek ve göreneklerini sürdüren dünyada birçok Türk topluluğu vardır. Genelde eski Sovyet Coğrafyasında yaşayan bu Türk Toplulukların birkaçının isimleri aşağıdaki gibidir;Tofalar, Yaka Türkmenleri, Afganistan Türkmenleri,İlu Türkleri,Aynallu Türkleri, Aymaklar, Hamseler, Stravopol Türkmenleri,Tteleütler, Çulimler, Barabalar, Öngütler,Kkızıllar, Hoşballar,Biltirler, Kamasinler, Çulımlar…v.s sayılabilir…Bugün bütün dünyada yaşayan Türk nüfusu yaklaşık 300.000.000′u bulmaktadır ki bu da Çinliler ve Hintler’den sonra Türk Milleti’ni dünyanın en kalabalık 3. Milleti yapmaktadır.…Yukarıda paylaştığım derlemelerden sonra, Anadolu Türkleri kardeşlerime sormak isterim;Yoksa siz hâlâ Türk’ün sadece Anadolu’da olduğunu mu zannediyorsunuz?Türk Milleti demek Dünyadaki yaklaşık 300 Milyon Türk demektir. 300 Milyon Türk’ü bir çatı altında toplama, Tek Bayrak, Tek Dil ve Tek Devlet hâline getirme Ülküsünün adı Turan(Büyük Türkistan) Ülküsüdür. Dünya’da kan ve akrabalık bağları olanlar ile ilişkisini kesen Anadolu Türk’ü bilmelidir ki, bize uzak gibi görünen kandaş ve soydaşlarımız aslında çok yakındır ve 250 Milyonluk Türk Dünyası’nda kendini yalnızlığa terk eden Anadolu Türk’ü büyük bir yanılgının içerisindedir.Yukarıdaki saydığımı onlarca Türk boyu ve topluluklarının bazıları esaret altında ve zalimler tarafından zulüm görmektedir. Çoğunluğu Müslüman Türklerden oluşan Türk Dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Türkleri’nin ilişkisini kesmesi ancak ve ancak Türk’ü Dünyada yalnızlığa ve düşmandan gelecek kalleşçe saldırılara karşı savunmasız bir hâle getirir.Sizden istediğim, yukarıdaki fotoğrafa ve coğrafyaya birkez daha dikkatlice bakmanızdır.Bu coğrafyayı birleştirmiş ve sımsıkı birbirine kenetlenmiş Türk’ün neler yapabileceğinin farkında mısınız?İşte bu yüzden biz Büyük Türkistan Davasına inanıyoruz, işte bu yüzden Türk’ün birleşmesi ve aynı Ülküde yürümesi gerekliliğine inanıyoruz.İşte bu yüzden, Türk Gençlerine, Büyük Türkistan Ülküsünü anlatmak gerekliliğini hissediyoruz.İşte bu yüzden Türk Gençliği’nin Türk Töresi üzerine yetiştirilmesi gerekliliğini anlatıyoruz.İşte bu yüzden Milliyetçi Türkiye diyoruz,İşte bu yüzden ülkümüzden gram dâhi olsa taviz vermemeliyiz diyoruz.Türk Türk’e sahip çıksın,Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin!Selam ile…Murat ÇALIK


Gagavuzlar nerde?? Yüksek çözünürlük

MURAT ÇALIKMURAT ÇALIK kullanıcısından yeniden blogladı

sonsancak:

ACUNDA TÜRKLER
(Neden Büyük Türkistan Davası diyoruz?)

-TÜRK CUMHURİYETLERİ-

1) TÜRKİYE CUMHURİYETİ; (Anadolu Türkleri-Oğuzlar)
Nüfus: 72.000.000
Başkent: Ankara

2) AZERBAYCAN CUMHURİYETİ; (Azer Türkleri)
Nüfus: 12.000.000
Başkent: Bakü

3) KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ; (Kazak Türkleri)
Nüfus: 17.400.000
Başkent: Astana

4) TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ; (Türkmenler)
Nüfus: 6.000.000
Başkent: Aşkabat

5) ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ; (Özbekler/Uzbekler)
Nüfus: 31.000.000
Başkent: Taşkent

6) KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ; (Kırgızlar)
Nüfus: 6.200.000
Başkent: Bişkek

7) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ; (Oğuzlar)
Nüfus: 300.000
Başkent: Lefkoşe

-ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ-

1) ALTAY CUMHURİYETİ; (Altay Türkleri)
Nüfus: 300.000
Başkent: Gorno-altaysk

2) BAŞKORTİSTAN; (Başkırlar)
Nüfus: 5.300.000
Başkent: Ufa

3) KABARDEY-BALKARYA CUMHURİYETİ; (Balkarlar)
Nüfus: 1.200.000
Başkent: Nalçik

4) ÇUVAŞİSTAN CUMHURİYETİ; (Çuvaşlar)
Nüfus: 1.800.000
Başkent: şupaşkar

5) DAĞISTAN CUMHURİYETİ; 
Nüfus: 3.500.000
Başkent: Mahaçkala

6) DOĞU TÜRKİSTAN; (Uygur Türkleri-Türkmenler)
Nüfus: 30.000.000
Başkent: Urumçi

7) GAGAVUZYA; (Gök-Oğuzlar)
Nüfus: 200.000
Başkent: Komrat

8 ) HAKASYA; (Hakaslar)
Nüfus: 600.000
Başkent: Abakan

9) KARAÇAY- ÇERKES CUMHURİYETİ; (Karaçaylar-Çerkesler)
Nüfus: 700.000
Başkent: Çerkessk

10) KARAKALPAKİSTAN; (Karakalpaklar)
Nüfus: 1.400.000
Başkent: Nukus

11 ) NAHCİVAN; (Azer Türkü)
Nüfus:500.000
Başkent: Nahcıvan

12) TATARİSTAN; (Tatarlar)
Nüfus: 4.500.000
Başkent: Kazan

13) TUVA CUMHURİYETİ; (Tuva Türkleri)
Nüfus: 388.000
Başkent: Kısıl

14) YAKUTİSTAN; (Sibirler-Yakut Türkleri)
Nüfus: 1.200.000
Başkent: Yakutsk

DÜNYA’DAKİ TÜRK TOPLULUKLARI ;

1) GÜNEY AZERBAYCAN AZER TÜRKLERİ ; Azerbaycan Cumhuriyeti ‘nin güneyinde İran tarafından işgal edilmiş bölgede yaşayan Azer Türkleri. Tebriz İli başta olmak üzere 30.000.000 nüfusuyla en büyük Azer Türk Topluluğunu oluşturan Türk Toplumu.

2) KAŞKAYLAR; İran’da varlığını sürdüren Türk Topluluğu. İran’da 2.500.000 Kaşkay Türkü yaşamaktadır.

3) NOGAYLAR; Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Romanya ve Türk Cumhuriyetlerin’de yaşamaktadırlar. Toplam nüfusları 400.000 civarındadır.

4 ) AHISKA TÜRKLERİ; Türkiye dışında, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ve Abd’de yaklaşık 500.000 civarında nüfusu olan Türk Topluluğu.

5) BALKAN TÜRKLERİ; Yunanistan, Bulgaristan ve eski Yugoslav devletlerinde yaşayan Türkler. Nüfusları 1.000.000 civarındadır.

6) IRAK TÜRKMENLERİ; Irak’ta Musul-Kerkük başta olmak üzere varlığını sürdüren 3.500.000 civarında nüfusu olan Türklerdir. 

7) KAÇARLAR; İran’ın bir dönemine damgasını vuran Türk boyu. Günümüzde İran’da 30.000 civarında Kaçar Türkü yaşamaktadır.

8 ) KARAY TÜRKLERİ(KARAİMLER); Dini inanış olarak Museviliği seçen TürkTopluluğu. Bugün başta Rusya ve İsrail olmak üzere dünyada 100.000 civarında Karay Türk’ü bulunmaktadır.

9) KIRIMÇAKLAR; Bir başka Yahudi Türk boyu. Karaimler ile akraba olup özellikle Kırım’da yaşamaktadırlar. Günümüzde sayıları 10.000 civarındadır.

10) KUMUK TÜRKLERİ; Rusya-Kafkasya-Dağıstan’da yaşayan Kıpçak Türkleridir. Nüfusları 500.000 civarındadır.

11) SALARLAR; Çin’de varlığını sürdüren ve sayıları 200.000 civarında olan Türk topluluğu.

12) DOLGANLAR; Rusya’nın en kuzeyinde yaşayan ve Sibir Türkleri ile akraba olan sayıları 10.000′i bulan Türk Topluluğu.

13) ŞORLAR; Sibirya’da yaşayan ve günümüzde nüfusları 20.000 civarında olan Türk Topluluğu.

14) SURİYE TÜRKLERİ; Günümüzde sayıları 1.500.000′i bulan Oğuz Türkmenleridir.

15) YUGURLAR; Çin’de yaşayan ve sayıları 20.000 civarında olan Türk Topluluğu.

16) TEREKEMELER; Günümüzde çoğunluğu Rusya’da yaşayan ve sayıları 1.000.000 civarında olan Kıpçak ve Oğuz Türkleri…

17) HALAÇLAR(KALAÇ); İran-Afganistan’da yaşayan ve sayıları 200.000′i bulan Türk Topluluğu.

18) ŞAHSEVENLER; İran’da yaşayan sayıları 300.000′i bulan Azer Türkleri.

19) NAYMANLAR; Moğolistan, Kazakistan, Türkiye ve Rusya’da yaşayan ve sayıları 3.000.000′u bulan topluluk.

20) AVRUPA TÜRKLERİ; Almanya,Belçika,Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan kandaşlarımızdır. Nüfusları 9.000.000 civarındadır.

Bu saydıklarımız dışında populasyonları çok fazla olmasa da kendi gelenek ve göreneklerini sürdüren dünyada birçok Türk topluluğu vardır. 

Genelde eski Sovyet Coğrafyasında yaşayan bu Türk Toplulukların birkaçının isimleri aşağıdaki gibidir;

Tofalar, 
Yaka Türkmenleri, 
Afganistan Türkmenleri,
İlu Türkleri,
Aynallu Türkleri, 
Aymaklar, 
Hamseler, 
Stravopol Türkmenleri,
Tteleütler, 
Çulimler, 
Barabalar, 
Öngütler,
Kkızıllar, 
Hoşballar,
Biltirler, 
Kamasinler, 
Çulımlar…v.s sayılabilir…

Bugün bütün dünyada yaşayan Türk nüfusu yaklaşık 300.000.000′u bulmaktadır ki bu da Çinliler ve Hintler’den sonra Türk Milleti’ni dünyanın en kalabalık 3. Milleti yapmaktadır.


Yukarıda paylaştığım derlemelerden sonra, Anadolu Türkleri kardeşlerime sormak isterim;
Yoksa siz hâlâ Türk’ün sadece Anadolu’da olduğunu mu zannediyorsunuz?

Türk Milleti demek Dünyadaki yaklaşık 300 Milyon Türk demektir. 300 Milyon Türk’ü bir çatı altında toplama, Tek Bayrak, Tek Dil ve Tek Devlet hâline getirme Ülküsünün adı Turan(Büyük Türkistan) Ülküsüdür. 

Dünya’da kan ve akrabalık bağları olanlar ile ilişkisini kesen Anadolu Türk’ü bilmelidir ki, bize uzak gibi görünen kandaş ve soydaşlarımız aslında çok yakındır ve 250 Milyonluk Türk Dünyası’nda kendini yalnızlığa terk eden Anadolu Türk’ü büyük bir yanılgının içerisindedir.

Yukarıdaki saydığımı onlarca Türk boyu ve topluluklarının bazıları esaret altında ve zalimler tarafından zulüm görmektedir. Çoğunluğu Müslüman Türklerden oluşan Türk Dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Türkleri’nin ilişkisini kesmesi ancak ve ancak Türk’ü Dünyada yalnızlığa ve düşmandan gelecek kalleşçe saldırılara karşı savunmasız bir hâle getirir.

Sizden istediğim, yukarıdaki fotoğrafa ve coğrafyaya birkez daha dikkatlice bakmanızdır.
Bu coğrafyayı birleştirmiş ve sımsıkı birbirine kenetlenmiş Türk’ün neler yapabileceğinin farkında mısınız?

İşte bu yüzden biz Büyük Türkistan Davasına inanıyoruz, işte bu yüzden Türk’ün birleşmesi ve aynı Ülküde yürümesi gerekliliğine inanıyoruz.

İşte bu yüzden, Türk Gençlerine, Büyük Türkistan Ülküsünü anlatmak gerekliliğini hissediyoruz.

İşte bu yüzden Türk Gençliği’nin Türk Töresi üzerine yetiştirilmesi gerekliliğini anlatıyoruz.

İşte bu yüzden Milliyetçi Türkiye diyoruz,

İşte bu yüzden ülkümüzden gram dâhi olsa taviz vermemeliyiz diyoruz.

Türk Türk’e sahip çıksın,

Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin!

Selam ile…

Murat ÇALIK

Gagavuzlar nerde??

(bozkirinturukkizi gönderdi)

Kaynak sonsancak