BohemyalıOnbaşı Install Theme

tenrikutvolkan:

Sakallı Nurettin Paşamızın “yok etme hırsı” inanılır gibi değildir. 14 Mart 1921’de Koçgiri şehir esnafı’nın kurduğu “Öğüt Kurulu” görüşmeler yaparak “ateşkes” ilan edilmesini sağlar. Kan dökülmeden barış yapmak mümkündür. Ancak Nurettin Paşa bu kandırmacaya aldanmaz ve şu sözleri söyler: “öyle ama bu kadar asker toplandı, ben buraya kadar geldim, bir şey yapılmazsa olmaz” der ve “Öğüt Kurulu”nun kararını boşa çıkartır. Arkasından İmranlı, Zara ve Divriği’de tam 132 köyü yakar, yıkar, zahire ve hayvanları yağmalatır..

Paşam acımasızlığın, gaddarlığın ve merhametsizliğin bizim içimizde. Senin istilalarının takipçisi olacağız. Senin anıların mücadelemize rehber olacaktır. Rahat uyu, Timur sıfatlı Sakallı Paşam. Kürşad, Mete, Attila, Cengiz’in yanında ol, ruhun şad olsun!

(hhsynaktrk gönderdi)

olmasaydinolmazdik:

• Türkiye Türklerindir. Kanını taşıyandan başkasına inanma.

• Dünya üzerinde Türk’ten daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir.

• Bir gün ressamlar Türk’ün simasını kaybederlerse yıldırımı alsınlar yapıversinler.

• Türklerin yaşadıkları her yer misak-ı milli hudutları içindedir.

• Hayattaki yegane üstünlüğüm Türk doğmaktır.

• Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz.

• Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir.

• Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.

• Eğer bende bazı fevkaladelikler görüyor buluyorsanız bunları sadece ve yalnız Türk olmama, Türklüğüme bağlayınız.

• Bu ülke, tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır.

• Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur.

• Taş kırılır, tunç erir. Ama Türklük ebedidir.

• Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir.

• Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.

• Türk, Türk olduğu için asildir. Çoğumuz büyükbabamızın babasını hatırlamayız. Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın bilincinde buluruz.

• Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır.

• Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı, “Türk’üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi” diyelim.

• Türk, çetin işler başarmak için yaratılmıştır.

• Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

• Bir Türk, cihana bedeldir.

• İstanbul’da çıkan bir dergiyi Kaşgar’daki bir Türk de anlayacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk

Flag Counter